Zakup sprzętu komputerowego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 realizuje projekt pn. „Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet Edukacyjny II.

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020″.

W ramach  Projektu  Szkoła dokonała zakupu sprzętu komputerowego / 5 sztuk komputerów All-in-One/.