Dyrekcja szkoły

Dyrektor – mgr inż. Leszek Marek

 

Zastępca dyrektora – mgr Agnieszka Milak – Radoń