Sport w SP3

Uwaga!

Informacje o sukcesach sportowych uczniów SP3 znajdują się w zakładce „Sukcesy uczniów”, a zdjęcia z zawodów są dostępne w „Galerii zdjęć”.

 

ZAJĘCIA SMOK W SP NR 3

Od początku roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole prowadzone są zajęcia z piłki koszykowej chłopców w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK). Program SMOK jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki i ma na celu popularyzację i rozwój tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży. W zajęciach, które odbywają się w poniedziałek i w czwartek w godzinach 15.50 – 17.20 uczestniczy 15 uczniów klas czwartych i młodszych.

      

 

***

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW NA ZAJĘCIA
REKREACYJNO – SPORTOWE PROWADZONE W NASZEJ SZKOLE!

Zajęcia sportowe w ramach programu ,,Szkolne Kluby Sportowe” dla klas IV-VIII:

Jolanta Maksymowicz:

wtorek od 1455 do 1555

czwartek od 1455 do 1555

Marzena Szeląg:

wtorek od 1455 do1555

piątek od 1455 do 1555

***

Mini koszykówka chłopców klas IV i młodszych w ramach ,, Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki”:

Marzena Szeląg:

poniedziałek od 15 50 do 1720

czwartek od 15 50 do 1720

***

Mini koszykówka dziewcząt klasy IV, V, VI pod patronatem MKS PM Tarnów:

 Jolanta Maksymowicz:

poniedziałek od 1550 do 1720

 ***

Zajęcia lekkoatletyczne w ramach projektu ,, Lekkoatletyka dla każdego”

dla klas IV – VIII:

Marzena Szeląg:

wtorek od 1555 do 1725

środa od 1550 do 1720

piątek od 1555 do 1725

***