Prace uczniów

W ramach projektu „Chrońmy zwierzęta” odbył się konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięli  w nim  udział licznie uczniowie klas 4-8.  Powstało wiele pięknych,  z mądrym przesłaniem plakatów o zwierzętach całego świata.

Prezentujemy lapbooki wykonane podczas lekcji języka polskiego w klasach: VI A i VII A pod kierunkiem nauczycielki Jolanty Kasińskiej -Wadas. Klasa VI A podsumowała w ten sposób omawianie książki Rafała Kosika „ Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Klasa VII A wykonywała lapbooki,  zbierając wiadomości o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego.