Rada Rodziców

Przewodnicząca RR: Marta Maciszewska
Z-ca przewodniczącego RR: Katarzyna Dubin
Sekretarz RR: Małgorzata Sobol – Kiełbania
Skarbnik RR: Anna Dąbrowa – Krupa